SERVEIS

Tot seguit, trobaràs els SERVEIS DISPONIBLES, marcats A TOT COLOR.
Els serveis NO DISPONIBLES es mostren AMB BAIXA OPACITAT.

FISIOTERÀPIA CLÀSSICA

FISIOTERÀPIA

RECUPERACIÓ

GRUPS DE GIMNÀSTICA
TERAPÈUTICA I
REEDUCACIÓ POSTURAL

READAPTACIÓ A
L'ACTIVITAT FÍSICA

FISIOTERÀPIA
DOMICILIÀRIA

FISIOTERÀPIA AVANÇADA

FISIOTERÀPIA INVASIVA

ONES DE XOC

OSTEOPATIA

ESTUDI
BIOMECÀNIC
DE LA MARXA 4D
I PLANTILLES
PERSONALITZADES

RADIOFREQÜÈNCIA
INDIBA / WIMBACK

LLOGUER
D'APARELLS

APARELLS
D'ÚLTIMA
GENERACIÓ

PNI I NUTRICIÓ

FISIOTERÀPIA ESPECIALITZADA

FISIOTERÀPIA
ONCOLÒGICA

FISIOTERÀPIA
VENOLIMFÀTICA
(Lipedema / Linfedema)

FISIOTERÀPIA
PEDIÀTRICA

FISIOESTÈTICA I
DERMATOFUNCIONAL

FISIOTERÀPIA
DEL SÒL PELVIÀ

REEDUCACIÓ
TEMPOROMANDIBULAR

FISIOTERÀPIA
RESPIRATÒRIA

FISIOTERÀPIA
NEUROLÒGICA

LOGOPÈDIA

ESPAI

Fisiomèdic Clínica Girona

Obert a l’abril de 2022, és el centre més gran en dimensions i possibilitats. Aprofitant la ubicació en un modern i gran centre hospitalari, disposem de 700 m2 per acostar la fisioteràpia a totes les branques mèdiques. Oferim especialitats com la fisioteràpia oncològica, la pediàtrica, la respiratòria, del sòl pelvià, la cardíaca, la neurològica i la vestibular...

EQUIP

FISIOMÈDIC CLÍNICA GIRONA

CONTACTE

NECESSITES INFORMACIÓ, TENS ALGUN DUBTE O SUGGERÈNCIA?