SERVEIS

Tot seguit, trobaràs els SERVEIS DISPONIBLES, marcats A TOT COLOR.
Els serveis NO DISPONIBLES es mostren AMB BAIXA OPACITAT.

FISIOTERÀPIA CLÀSSICA

FISIOTERÀPIA

RECUPERACIÓ

GRUPS DE GIMNÀSTICA
TERAPÈUTICA I
REEDUCACIÓ POSTURAL

READAPTACIÓ A
L'ACTIVITAT FÍSICA

FISIOTERÀPIA
DOMICILIÀRIA

FISIOTERÀPIA AVANÇADA

FISIOTERÀPIA INVASIVA

ONES DE XOC

OSTEOPATIA

ESTUDI
BIOMECÀNIC
DE LA MARXA 4D
I PLANTILLES
PERSONALITZADES

RADIOFREQÜÈNCIA
INDIBA / WIMBACK

LLOGUER
D'APARELLS

APARELLS
D'ÚLTIMA
GENERACIÓ

PNI I NUTRICIÓ

FISIOTERÀPIA ESPECIALITZADA

FISIOTERÀPIA
ONCOLÒGICA

FISIOTERÀPIA
VENOLIMFÀTICA
(Lipedema / Linfedema)

FISIOTERÀPIA
PEDIÀTRICA

FISIOESTÈTICA I
DERMATOFUNCIONAL

FISIOTERÀPIA
DEL SÒL PELVIÀ

REEDUCACIÓ
TEMPOROMANDIBULAR

FISIOTERÀPIA
RESPIRATÒRIA

FISIOTERÀPIA
NEUROLÒGICA

LOGOPÈDIA

ESPAI

Fisiomèdic Bofill

Obert a finals de 2022 i situat al centre de la ciutat de Girona, és l’últim dels nostres centres que hem obert. Aquest espai de 240 m2 està pensat per donar sortida a les mútues sanitàries, laborals i esportives i a les especialitats mèdiques relacionades amb la fisioteràpia avançada.

EQUIP

FISIOMÈDIC BOFILL

CONTACTE

NECESSITES INFORMACIÓ, TENS ALGUN DUBTE O SUGGERÈNCIA?

De dilluns a divendres
de 8.00 a 21.00 h